FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

szolgáltatás adatai

Név: Nagy Hajnalka Gabriella, e.v.

Székhely: 1148 Budapest, Adria sétány 8/D.

Nyilvántartási szám: 44251496

Adószám67215995-1-42

Telefonszám: *36-30-99-37-232

E-mail: info@gandr.hu

Honlap: www.nagyhajnalka.hu

Adatvédelmi nyilvántartási szám: Folyamatban

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Tárhelypark Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Keveháza u.

Elérhetőség: 36-1-700-4140

 

Felhasználási feltételek:

(Érvényes 2020. augusztus 12-től.)

Kérjük, olvassa figyelmesen.

A Nagy Hajnalka e.v. és/vagy a G&R Kft. ezen Felhasználási feltételek megállapodása (“megállapodás”) egy jogi megállapodás ön és a Nagy Hajnalka e.v. és a G&R Kft.  (továbbiakban együttesen “G&R Kft.”, vagy “mi”) közt, amely többek közt a www.nagyhajnalka.hu címen elérhető weboldal és kapcsolódó szolgáltatások használati feltételeit tartalmazza. 

Időről-időre módosíthatjuk ezen Felhasználási feltételeket, és a módosított megállapodást közzétesszük a www.nagyhajnalka.hu weboldalon. Ha nem ért egyet és nem tudja elfogadni a módosított megállapodást, ne használja a weboldalt. Amennyiben a módosítások közzététele után is tovább használja a weboldalt, azzal elfogadja a módosított megállapodást. Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a termékeinket és szolgáltatásainkat bárkitől bármikor.

Ez a megállapodás garancia és felelősségvállalási nyilatkozatot tartalmaz. Ezen weboldal használatával ön elfogadja a megállapodás szabályait és feltételeit bármiféle fenntartás, módosítás, kiegészítés és kihagyás nélkül. Ha nem ért egyet a megállapodás szabályaival és feltételeivel, akkor nem jogosult a weboldalt használni. A weboldal elérése megtagadható öntől előzetes figyelmeztetéssel vagy figyelmeztetés nélkül, ha nem tartja be a megállapodás kikötéseit.

 1. Jogosult felhasználók

1.1 Korhatár; jogosultság. A weboldalt csak 18 éven felüli személy használhatja. Ön kinyilvánítja, hogy (i) elolvasta és megértette, hogy a megállapodásban foglaltakat betartja, és (ii) ön elmúlt 18 éves. Ha nem ért ezzel egyet, vagy nem tudja betartani a megállapodásban foglalt szabályokat és feltételeket, kérjük, ne kísérelje meg használni a weboldalt.

1.2 Regisztráció. Fenntartjuk a jogot, hogy a weboldalon bizonyos információkat csak a jóváhagyott regisztrált felhasználóink érhessenek el. Azon esetben, ha weboldal bármely területének eléréséhez regisztráció szükséges, mielőtt a hozzáférési jogosultságot megadnánk, ön beleegyezik, hogy valós információt ad meg számunkra, többek közt felhasználónevet, jelszót, az ön nevét, címét, telefonszámát és érvényes email címét („fiókinformációk”). Ön beleegyezik abba, hogy valós fiókinformációkat szolgáltat, és az információ szükség szerint frissíti és naprakészen tartja. A G&R Kft. a fiókinformációit a adatvédelmi nyilatkozatban foglalta szerint használja, amint az ezen dokumentum 6. pontjában is olvasható. Ön egyedül felelős felhasználóneve és jelszava titokban tartásáért. Ön beleegyezik abba, hogy azonnal értesít bennünket, ha felhasználóneve és jelszava, vagy fiókja jogosulatlan kezekbe kerül. A G&R Kft. nem felelős az ön fiókjának jogosulatlan hozzáférés általi felhasználásából eredő veszteségekért, és ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja és ártatlannak tartja a G&R Kft-t, partnereit, alvállalkozóit és engedélyadóit fiókjának bármiféle nem megfelelő, jogosulatlan vagy illegális felhasználásában.

 1. Weboldalhasználati engedély

2.1 Engedély megadása. A G&R Kft. limitált, nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad önnek a weboldal használatára a megállapodásban foglalt szabályok és feltételek betartása mellett. A G&R Kft. a megfelelő jogszabályok szerint lehetséges teljes mértékben fenntart minden, az engedélyben nem kifejezetten megadott, jogot, címet és érdekeltséget. A weboldal bármely, a megegyezésben nem kifejezetten engedélyezett használata szigorúan tilos.

2.2 Korlátozások. Ön beleegyezik, hogy (i) nem fogja a weboldalt arra használni, hogy előállítson, küldjön, közzétegyen vagy terjesszen szerzői jogi védelem alá eső anyagokat bármilyen formában vagy módszerrel a G&R Kft. kifejezett írásos engedélye nélkül; (ii) nem másol, tárol, szerkeszt vagy változtat meg a weboldalról származó munkát és nem változtatja meg a weboldal által közölt tartalmat; vagy (iii) nem használja a weboldalt bármely olyan módon, amely a megállapodás szabályait sértené. A weboldal a G&R Kft. tulajdona és szerzői jogi védelem oltalma alatt áll. Ön nem adhatja tovább a megállapodás szerint önnek megadott engedélyt. A jogok, kötelességek vagy feladatok továbbadására, átruházására tett bármely kísérlet, amely a megállapodásban foglaltakat sérti, semmisnek tekintendő.

 1. Egyéb korlátozások

Ön beleegyezik, hogy (a) nem fogja más személynek vagy vállalatnak kiadni magát, és nem fogja megtévesztően képviselni saját magát vagy vállalatát; (b) nem foglalkozik levéleszemét (spam) küldéssel, email címek vagy egyéb személyes információk gyűjtésével, adatbázis-építéssel, vagy bármely más, felhasználói adatok gyűjtésével és listázásával kapcsolatos tevékenységgel, ideértve különösen a weboldalon megjelenő ingatlanokat; (c) nem küld láncleveleket vagy piramisjáték-formulákat a weboldalon keresztül, vagy (d) nem kísérel meg jogosulatlanul hozzájutni más számítógép rendszerekhez a weboldalon keresztül. Ön beleegyezik, hogy nem használja a weboldalt oly módon, amely károsítja, ellehetetleníti, túlterheli vagy meggyengíti azt, vagy zavarna mást a weboldal használatában és élvezetében.

 1. Szerzői jog és szellemi tulajdon

4.1 Ön elfogadja, hogy a G&R Kft. birtokolja és gyakorolja a weboldal és annak összes tartalma feletti címet és jogot. A weboldalon található minden cím és szerzői jog és szerzői tulajdonú tartalom a megfelelő tartalomtulajdonos tulajdona és a megfelelő hatályos szerzői jogi védettség alatt áll, és ennek megfelelően korlátozható.

 4.2 Az itt található fotók a megfelelő tulajdonosok birtokában vannak és használatuk tulajdonosuk kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos.

 1. Védjegyek és harmadik felek védjegyei

A weboldal tartalmazhatja harmadik felek védjegyeit is, szolgáltatási jeleit, grafikáit, logóit. Ön nem rendelkezik semmilyen engedéllyel harmadik felek védjegyeivel kapcsolatban.

 1. Adatvédelmi nyilatkozat

Hacsak a megállapodás másként nem rendelkezik, a weboldal használatát a G&R Kft. adatvédelmi nyilatkozata szabályozza, amely a megállapodás részét képezi. Fontos, hogy ön elolvassa és megértse a G&R Kft. adatvédelmi nyilatkozatát. A G&R Kft. együttműködhet és kiadhat információt (köztük az ön fiókadatait) bármely hatóságnak, kormányhivatalnak vagy harmadik félnek az ön előzetes értesítése nélkül, bármely nyomozással, illegális tevékenységgel vagy kihágással kapcsolatban, akár köze van az weboldal ön általi használatához, akár nincs.

 1. Küldemények és egyéb információk

Kérjük, ne küldjön semmi olyat, ami ön szerint bizalmas vagy tulajdonjogi információt tartalmaz. A nekünk küldött küldeményeket nem kezeljük bizalmasan. Nem szűrjük elő a küldeményeket és nincs arra kötelezettségünk, hogy a nekünk küldött küldeményeket elolvassuk. Azzal, hogy küldeményeket küld nekünk, ön (i) szavatolja, hogy a küldemény eredeti, hogy másnak nem fűződik hozzá jogosultsága, és hogy bármely „morális jogról” lemondtak, és (ii) ön jogdíj-mentes, kötetlen, nemzetközi, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos és teljesen átruházható, átadható és tovább engedélyezhető jogot és engedélyt ad nekünk arra, hogy használjuk, reprodukáljuk, publikáljuk, terjesszük, közzétegyük, fordítsuk, összefoglaljuk, módosítsuk és adaptáljuk a küldeményt (teljességében vagy részleteiben) és/vagy belefoglaljuk azt más munkákba bármely formában, médiumban, technológiával, akár nem ismert, vagy később kifejlesztett módon,saját belátásunk szerint, az ön nevével vagy anélkül.

 1. Érvényesség

Ez a megállapodás hatályban marad, amíg ön vagy mi fel nem mondjuk azt.

 1. Felelősségvállalási nyilatkozat

9.1 1 A weboldalt (és annak minden tartalmát) önnek jelen állapotában kínáljuk. A weboldal használata saját felelősségére történik. A jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a G&R Kft. elutasít minden garanciát, kifejezettet vagy beleértettet, ideértve, de nem kizárólag, a forgalomképesség, bizonyos célra való megfelelés, cím és a „nem megszegés” beleértett garanciáit. A G&R Kft. nem garantálja, hogy a weboldalon nem történik veszteség, rombolás, kár, romlás, támadás, vírus, zavar, hackertámadás vagy más biztonsági behatolás, és minden ehhez kapcsolódó felelősséget elhárít.

9.2 A G&R Kft. nem garantálja, hogy a weboldal használata vagy az abból adódó eredmény (ideértve az weboldal teljes tartalmát) pontos, megbízható, naprakész, megszakítás-mentes, vagy hibátlan. Előzetes figyelmeztetés nélkül a G&R Kft. módosíthatja, felfüggesztheti, vagy megszűntetheti a weboldal bármely részét, szolgáltatását, vagy az ön weboldalhasználatát. Ha a G&R Kft. úgy dönt, hogy módosítja, felfüggeszti vagy megszűnteti a weboldalt, nem tartozik felelőséggel ezzel kapcsolatban sem önnek, sem harmadik félnek.

9.3 A weboldalon található valamennyi információban, ajánlatban, vélemény-nyilvánításban előfordulhat hiba, kihagyás, változás vagy előzetes értesítés nélküli visszavonás. A weboldalon található bármely előrejelzés, vélemény, feltételezés vagy becslés csak példaként szolgál.

9.4 Ön elismeri, hogy velünk információt csak a saját felelősségére oszt meg. A G&R Kft. nem vállal semmilyen felelősséget ön felé bármely veszteséggel vagy információval kapcsolatban.

9.5 A G&R Kft. weboldalán elérhető némely tartalom, termék, szolgáltatás tartalmazhat olyan anyagot, amely harmadik fél tulajdona. Ön elfogadja, hogy a G&R Kft. nem vállal felelősséget ilyen tartalmakért, termékekért vagy szolgáltatásokért.

 1. Felelősség korlátozása

A G&R Kft. semmi esetben sem tartozik önnek felelősséggel indirekt, általános, véletlenszerű, valamiből következő, példaszerű vagy egyéb károkért, akkor sem, ha a G&R Kft-t tájékoztatták a károk lehetőségéről. Semmilyen, a G&R Kft. vagy mások által adott szóbeli vagy írásos információ vagy tanács nem ad garanciára alapot, és sem ön, sem semmilyen harmadik fél nem támaszkodhat ilyen információra vagy tanácsra.

 1. Kártérítés

Ön kártalanítja és ártatlannak tartja a G&R Kft-t, tisztségviselőit, alkalmazottait, alvállalkozóit és engedélyadóit bármely vádban és perben, ami (i) a jelen megállapodás ön általi megszegéséből fakad, ideértve, de nem korlátozva bármely harmadik fél szerzői jogának vagy szellemi tulajdonának ön általi megsértését; vagy (ii) a weboldal helytelen használatából fakad.

 1. Általános

12.1 Ön felelős a weboldal eléréséhez és használatához szükséges dial-up, dsl, kábel modem vagy más internet elérési forma, és bármi más szükséges hardver és szoftver biztosításáért.

12.2 A G&R Kft. minden hatályos és alkalmazható jogszabályt betart, ideértve, de nem kizárólag az adatvédelmi törvényeket és az egyéb, vonatkozó állami törvényeket. Ön elfogadja, hogy ön valamennyi hatályos és érvényes jogszabályt betart.

12.3 A G&R Kft. vagy üzleti partnerei hirdetéseket és ajánlatokat helyezhetnek el a weboldalon. Az ön harmadik félként hirdetőkkel való kapcsolatai, azok promócióiban való részvétele a weboldalon csak önre és a harmadik félre tartozik, és az ön részvételére az adott hirdetéshez vagy promócióhoz kapcsolódó feltételek és szabályok érvényesek. Ön elfogadja, hogy a G&R Kft. nem felelős az ilyen kapcsolatokból vagy részvételekből, vagy a harmadik felek által a weboldalon elhelyezett anyagok jelenlétéből származó bármilyen veszteségért vagy kárért.

12.4 Ha önnek tudomás vagy szerzői jog megsértéséről, vagy gyanakszik ilyenre, kérjük, küldjön levelet a G&R Kft-nek a 1148 Budapest, Adria sétány 8/d III/7. címre.

12.5 Ezen megállapodással kapcsolatban a magyar nemzeti bíróságok döntései érvényesek. A G&R Kft-vel folytatott, a weboldallal kapcsolatos bármely panasz, per vagy vita Magyarországon kerül tárgyalásra és a döntésben a magyar (budapesti) bíróság illetékes.

12.6 A G&R Kft. küldhet önnek üzenetet a weboldal használatával kapcsolatban az ön által a fiókadatai közt megadott email címre, vagy levelet az ön által megadott postai címre, vagy a weboldalra elhelyezett üzenet formájában, amelyet a fiókjába belépve láthat. Ön elfogadja, hogy lehet, hogy nem küldünk önnek értesítést ezeken a csatornákon keresztül. Hacsak másként nem fogalmazunk az üzenetekben, azok tartalma azonnal hatályba lép.

12.7 Általános elérhetőségek. A weboldallal vagy annak használatával kapcsolatos kérdésekkel kérjük, keressen bennünket az info@gandr.hu email címen, vagy hívjon minket a +3630-99-37-232 telefonszámon.

Ön elismeri, hogy elolvasta ezt a megállapodást, megértette azt és elfogadja annak feltételeit. Továbbá elismeri, hogy ez a megállapodás képviseli a köztünk levő megállapodást teljesen és kizárólagosan, és helyettesít bármely szóbeli vagy írásbeli ajánlatot vagy előző megállapodást és bármely, ezen megállapodás tárgyát érintő, köztünk folytatott korábbi kommunikációt.